Consulta sobre inclusió a WoS, Scopus i altres bases de dades bibliogràfiques

Si la vostra editorial planeja incloure una revista a WoS i/o Scopus, us podem oferir el servei de consulta sobre el compliment dels requisits d’aquestes bases de dades bibliogràfiques. RADS us farà una auditoria completa de la revista i us donarà les recomanacions necessàries.

  A quines bases de dades bibliogràfiques planeja enviar la sol·licitud *

  ScopusWoSDOAJChemical Abstracts (CAS)GeoRefPubMedErihPLUSAgris

  Altres bases de dades bibliogràfiques

  El nom de la vostra organització *

  Nom i càrrec de la persona de contacte *

  E-mail *

  Telèfon de contacte *

  Nom del CEO / el nom de la persona a la que va el contracte *

  Adreça de l'organització, nom del destinatari *

  Detalls de l'organització

  Llista de revistes que s'enviaran per a revisió *

  URL d'exemple d'enllaços als articles de cada revista *

  Comentaris adicionals

  On han trobat la informació sobre nosaltres?