Sol·licitar el DOI

Servei Preu (en EUR)
DOI 1
Materials de l’arxiu* 0,35
Servei de marcatge de dades** 4

Quota de servei anual: 275 EUR.

No s’apliquen tarifes addicionals per canviar les metadades.

* DOI per als materials de l’arxiu: DOI registrat per als materials publicats fa més de tres anys (considerat un any calendari). Per exemple, si l’any actual és , els DOI de i anteriors es consideraran com els DOI per als materials de larxiu.

** Per generar un DOI, cal que el client posi les dades al sistema. El servei consisteix en el registre de les dades per nosaltres, vostès no hauran d’entrar les dades al sistema. Aquest servei és opcional, el client pot registrar les metadades pel seu compte.

Si necessiteu assistència, no dubteu de contactar-nos per un dels canals següents: correu electrònic hola@ciencia-avui.org o WhatsApp.

    Començar a assignar els DOI

    Volem el servei de marcatge de les dades *

    Altres coses mentaris

    On han trobat la informació sobre nosaltres?